Inovatīvas zālāju sēklas pirmapstrādes tehnoloģijas izstrāde sākotnējā sēklkopībā

Projekta līmenis: Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
Programma vai projekta veids: Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai
Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2018.-31.12.2021.
Projekta vadītājs: Mārtiņš Flaksis
Projekta partneri:

SIA Krastmaļi sēklas (vadošais partneris),
AREI,
SIA Lielvircava Agro,
SIA Eglona,
ZS Krastmaļi
ZS Brizgas

Projekta mērķis: Izpētīt Latvijas potenciālu zālāju sēklaudzēšanā un izstrādāt efektīvu zālāju sēklas pirmapstrādes tehnoloģiju sākotnējai sēklkopībai